رب گوجه فرنگی شایلی به روش صنعتی

رب گوجه فرنگی شایلی به روش صنعتی

گوجه فرنگی ها پس از پاک کردن و شستن، با دستگاه های خاصی له می شوند. البته هنگام له کردن، قدری حرارت هم به آن‌ها داده می شود تا هم آنزیم ‌هایی که دارند از بین برود و هم پوست و دانه گوجه‌ ها به سادگی از گوشتشان جدا شود. پس از له کردن، گوجه‌ ها با یک دستگاه صافی، صاف و یک دست می شوند تا آب آن‌ها کاملاً جدا شود. سپس آب گوجه در دستگاه تغلیظ کننده ریخته و تحت خلأ تغلیظ، قرار می گیرند تا آب گوجه به شکل رب گوجه در بیاید. وقتی غلظت مواد جامد در آب رب گوجه‌فرنگی به عدد 28 رسید، داخل قوطی‌های مخصوص، بسته‌بندی می شوند.

بسته بندی

انواع بسته بندی های رب گوجه برای فروش عمده
بیشتر بسته بندی هایی شامل
• قوطی فلزی 800 گرمی
• قوطی 5000 گرمی
• حلب 17 کیلویی
• رب فله ای
قوطیهای نیم کیلویی در بسته های ۲۴ تایی و قوطیهای یک کیلویی در بسته های ۱۲ تایی ۲۴ تایی

برای فروش به صورت عمده جهت صادرات شامل:
• ساشه
• قوطی 350 کیلویی
• قوطی 800 گرمی
• قوطی 5000 گرمی
• حلب 17 کیلویی
• اسپتیک
بسته بندی اسپتیک نوعی بسته بندی است که باعث ماندگاری بیشتر رب در فضای آزاد و خارج از سردخانه می شود. این بزرگ ترین مزیت بسته بندی اسپتیک می باشد. رب گوجه اسپتیک در بشکه ‌های فلزی و وزن 220 تا 230 کیلوگرم بسته‌بندی می‌شوند.