رب گوجه شایلی به روش سنتی

رب گوجه شایلی به روش سنتی

ابتدا گوجه ها را شسته ، خورد کرده و سپس داخل آفتاب قرار داده می شود. بعد از چند روز آب گوجه با استفاده از آبکش جدا شده  و روی شعله ملایم قرار داده می شود. چند ساعت زمان می برد تا رب به غلظت مناسب برسد و آماده شود. زمانی که رب کاملا سرد شد، در ظروف کاملا خشک و تمیز بسته بندی می شود.

بسته بندی

انواع بسته بندی های رب گوجه برای فروش عمده
بیشتر بسته بندی هایی شامل
• قوطی فلزی 800 گرمی
• قوطی 5000 گرمی
• حلب 17 کیلویی
• رب فله ای
قوطیهای نیم کیلویی در بسته های ۲۴ تایی و قوطیهای یک کیلویی در بسته های ۱۲ تایی ۲۴ تایی

برای فروش به صورت عمده جهت صادرات شامل:
• ساشه
• قوطی 350 کیلویی
• قوطی 800 گرمی
• قوطی 5000 گرمی
• حلب 17 کیلویی
• اسپتیک
بسته بندی اسپتیک نوعی بسته بندی است که باعث ماندگاری بیشتر رب در فضای آزاد و خارج از سردخانه می شود. این بزرگ ترین مزیت بسته بندی اسپتیک می باشد. رب گوجه اسپتیک در بشکه ‌های فلزی و وزن 220 تا 230 کیلوگرم بسته‌بندی می‌شوند.